Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Антикорупция

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) 2019 г.


 

 1. Алекса Георгиев Трайков, Вх. №65/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши специалист
 2. Александър Юлиянов Гошев, Вх. № 50/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт
 3. Ася Методиева Гайдарска, Вх. № 47/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Младши експерт
 4. Бисер Билянов Топчиев, Вх. № 59/14.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен юрисконсулт
 5. Борислава Лазарова Захова, Вх. № 49/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши експерт
 6. Ваня Любомирова Панделова, Вх. № 34/14.02.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Младши експерт
 7. Василка Калинова Топчиева, Вх. № 58/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши експерт
 8. Венко Славчев Костадинов, Вх. № 64/15.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) - Старши инспектор
 9. Вера Калоянова Шопова, Вх. № 48/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) -Старши експерт
 10. Вяра Георгиева Тодорова, Вх. № 32/14.02.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Младши експерт
 11. Галина Симеонова Цветкова, Вх. № 40/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 12. Гергана Ангелова Рабанова-Аладжова, Вх. № 57/14.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 13. Гергана Великова Витанова, Вх. № 63/15.05.2019 г по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 14. Даниела Грей Самарджиева, Вх. № 54/14.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен специалист
 15. Димитър Иванов Мутафчиев, Вх. № 43/13.06.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 16. Емилия Методиева Петрова, Вх. № 56/14.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Директор на дирекция
 17. Красимир Димитров Граздилов, Вх. № 38/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 18. Людмила Борисова Хаджиева, Вх. № 45/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 19. Людмила Сотирова Зашева, Вх. № 62/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 20. Миглена Симеонова Харалампиева, Вх. №46/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 21. Михаела Лозанова Кирова-Гошева, Вх. № 51/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 22. Невена Георгиева Малакова, Вх. № 41/13.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Младши експерт
 23. Росен Лозанов Алексов, Вх. № 39/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 24. Росица Христова Зикатанова-Николова, Вх. № 53/14.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)-Старши експерт
 25. Румен Георгиев Иванов, Вх. № 61/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Директор на дирекция
 26. Светла Кирилова Терзийска, Вх. № 52/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши експерт
 27. Светлана Александрова Вучкова, Вх. № 36/07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) -Главен експерт
 28. Седефка Борисова Ризова, Вх. № 44/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 29. Снежина Василева Кръстева-Якимова, Вх. № 60/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Директор на дирекция
 30. Спаска Кирилова Соколова , Вх. № 37/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 31. Татяна Иванова Станева, Вх. № 55/14.05.2019 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Младши експерт
 32. Юлиян Стоянов Манчев, Вх. № 42/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт