Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

С П И С Ъ К

на служители от РИОСВ-Благоевград подали декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

по ред

Име, презиме, фамилия Дата на подаване на декларацията
1 Галина Симеонова Манова 09.01.2009
2 Гергана Ангелова Рабанова - Аладжова        09.01.2009
3 Гергана Велинова Витанова 09.01.2009
4 Димитрина Панделиева Корчева              09.01.2009
5 Маргарита Сотирова Пишева 09.01.2009
6 Мария Славчева Ангелова 09.01.2009
7 Людмила Борисова Хаджиева 09.01.2009
8 Спаска Кирилова Соколова 09.01.2009
9 Татяна Георгиева Дукова 09.01.2009
10 Юлиян Стоянов Манчев 09.01.2009
11 Виолета Лазарова Димова 13.01.2009
12 Росен Лозанов Алексов 13.01.2009
13 Людмила Сотирова Зашева 14.01.2009
14 Миглена Симеонова Харалампиева 14.01.2009
15 Светла Кирилова Терзийска 14.01.2009
16 Емилия Методиева Петрова 15.01.2009
17 Красимир Димитров Граздилов 16.01.2010
18 Диана Петрова Стефанова 19.01.2009
19 Александър Юлиянов Гошев 19.01.2009
20 Емилия Петрова Янакиева 19.01.2009
21 Светлана Александрова Вучкова 19.01.2009
22 Седефка Борисова Ризова 19.01.2009
23 Бисер Билянов Топчиев 20.01.2009
24 Димитър Иванов Мутафчиев 20.01.2009
25 Румен Георгиев Иванов 20.01.2009
26 Снежина Василева Кръстева -Якимова 20.01.2009
27 Ангел Любенов Георгиев 27.01.2009
28 Ани Кирилова Василева 28.01.2009
29 Михаела Лозанова Кирова - Гошева 29.01.2009
30 Венко Славчев Костадинов 30.01.2009
31 Ася Методиева Салмова 01.02.2010

 

Декларациите са саморъчно подписани от служителите и се съхраняват в служебните им досиета в Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград.