Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

 

Име, фамилия Длъжност Телефон  
Снежина Кръстева-Якимова директор  073818082  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "Административно, финансово и правно обслужване" 
 Емилия Петрова

директор дирекция

 073818083  
 Бисер Топчиев главен юрисконсулт  073818071  
 Гергана Витанова главен счетоводител  073818083  
 Вяра Ташева младши експерт  073818080 факс: 073885158
 Агнеса Христова старши експерт  073818081  
 Миглена Бошкилова главен специалист  073818083 (по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ)
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
 Светлана Вучкова директор дирекция 073818084

 

зелен телефон:

073885160

НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване чистотата на въздуха"
 Гергана Рабанова-Аладжова главен експерт

 073818087

 
 Росица Зикатанова-Николова старши експерт

 073818087

 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Михаела Кирова-Гошева главен експерт  073818072  
 Юлиян Манчев главен експерт  073818089  
 Седефка Ризова главен експерт  073818072  
 Невена Малакова младши експерт  073818072  
 Даниела Самарджиева младши експерт  073818072  
НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване на водите"
 Албена Пъхнева младши експерт  073818085  
 Спаска Соколова главен експерт  073818085  
НАПРАВЛЕНИЕ "Опасни химични вещества и КПКЗ"
 Татяна Станчева старши експерт  073818089  
 Димитър Грозданов младши експерт  073818089  
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
 Ангел Георгиев директор дирекция  073818070  
 Василка Топчиева главен експерт  073818085  
Направление "ЕО и ОВОС"
 Миглена Харалампиева главен експерт  073818086  
 Вера Шопова главен експерт  073818086  
 Светла Терзийска старши експерт  073818088  
 Ася Гайдарска старши експерт  073818086  
Направление "Биологично разнообразие, защитени територи и зони"    
 Галина Цветкова главен експерт  073818088  
 Красимир Граздилов главен експерт  073818088  
 Людмила Зашева главен експерт  073818088  
 Венко Костадинов старши инспектор    
 Алекса Трайков старши специалист