Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

 

Име, фамилия Длъжност Телефон Директен телефон
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ директор 88 314 012  
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "Административно, финансово и правно обслужване" 
Емилия Петрова

директор дирекция

88 314023  
Бисер Топчиев главен юрисконсулт    
Гергана Витанова главен експерт 88 314022  
Даниела Самарджиева главен специалист 88 314021  
Вяра Тодорова младши експерт 88 314012 факс: 88 51 58
Агнеса Христова младши експерт 88 314040  в отпуск по майчинство
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
Румен Иванов директор дирекция 88 314011

зелен телефон:

88 51 60

НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване чистотата на въздуха"
Гергана Рабанова-Аладжова главен експерт

 

 
Росица Зикатанова-Николова старши експерт

 

 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Светлана Вучкова главен експерт    
Юлиян Манчев главен експерт    
Седефка Ризова главен експерт    
Михаела Кирова-Гошева главен експерт    
 Ваня Панделова младши експерт    
 Невена Малакова младши експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Опазване на водите"
Людмила Хаджиева главен експерт    
Спаска Соколова главен експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"
Димитър Мутафчиев главен експерт    
НАПРАВЛЕНИЕ "Опасни химични вещества"
Татяна Станчева младши експерт    
Борислава Захова старши експерт    
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
Снежина Кръстева-Якимова директор дирекция 88 314014 88 51 59
Василка Топчиева старши експерт    
Направление "ЕО и ОВОС"
Миглена Харалампиева главен експерт 88 314019  
Светла Терзийска старши експерт    
Вера Шопова старши експерт    
Ася Гайдарска младши експерт    
Направление "Биологично разнообразие, защитени територи и зони"
Галина Цветкова главен експерт 88 314028  
Росен Алексов главен експерт    
Красимир Граздилов главен експерт    
Людмила Зашева главен експерт    
Венко Костадинов старши инспектор    
Алекса Трайков старши специалист    
Направление "Специализирани регистри"
 Александър Гошев главен експерт 88 314017