Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -10- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -10- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Преобразуване /реконструкция/ на бивше компресорно помещение в хотел», местоположение част (470.90 кв. м) от имот №026001, местност „Свети Петър”, землище на с. Гайтаниново, Община Хаджидимово

От тук може да изтеглите пълния текст на решението