Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-108-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 108 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за добив на вода за поливанe на трайни насаждения и капкова поливна система”, местоположение имот № 009001, местност “Гробище”, землище на с. Тополница, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението