Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-103-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 103 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хотел и СПА - център”, местоположение имот № 077011, местност “Бочвата”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението