Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2009 г.

БД-05-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 05- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на жилищен комплекс “Еленово 1” - гр. Благоевград - актуализация

От тук може да изтеглите пълния текст на решението