Съдържание

Посетители

В момента има 262  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-60-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-60-П/26.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на „МВЕЦ на течащи води на р. Белишка в землището на гр. Белица, община Белица“

Възложител:ЕТ „НИКО-5 – ВИТАЛИЙ ЗОЛОТАРЬОВ“, ЕИК: 101126106

От тук може да изтеглите пълния текст на решението