Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-15-П/2017

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-15-П/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на ресторант за бързо хранене и паркинг в имот № 015053 в землището на с. Чучулигово, общ; Петрич, област Благоевград“

Възложител: „НОВ ФОРУМ“ ЕООД, ЕИК: 115863024

От тук може да изтеглите пълния текст на решението