Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Решения по ОВОС

БД - 02/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 2/2014 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

НЕ ОДОБРЯВАМ осъществяването на инвестиционно предложение: „Изменение на обект „МВЕЦ ТАС" на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград"

възложител: „ХИДРОЕКОЕНЕРГО - ТАС" ЕООД, гр. София 1000, бул. „Патриарх Евтимий" № 60, ет. 1, ап. 7, ЕИК 131056489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението