Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЛИКОВЦИ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка - „Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на пелети във фабрика „Съни Тера“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40052.1.326, местност Орловец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 22.03.20201 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на пристройка - „Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на пелети във фабрика „Съни Тера“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40052.1.326, местност Орловец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „ЛИКОВЦИ“ ООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34763  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от …23.03.2021 г. до 05.04.2021 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.