Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “EКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 40539.74.14 в местността „Демирово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград ”

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 29.10.2019 г., РИОСВ - Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за “Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 40539.74.14 в местността „Демирово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград ” с възложител “EКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД, гр.София.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31879 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 7 за периода от 30.10.2019 г. до 12.11.2019 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ - Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ - Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..