Съдържание

Посетители

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Над 120 чувала отпадъци събраха служители на РИОСВ – Благоевград и доброволци в кампанията „Да сложим точка на замърсяването“ в Благоевград

В Деня на Земята (22 април) служителите на РИОСВ – Благоевград събраха над 120 чувала отпадъци в района на Делвинско дере и коритото на река Благоевградска Бистрица. В акцията участваха над 35 служителя на инспекцията, които бяха подкрепени от служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

 

sn9 sn6  
     
sn10 sn8  
sn2 sn5  
     
sn3 sn7  

 

Инициативата е част от кампанията на Министерство на околната среда и водите „Да сложим точка на замърсяването“. Целта на кампанията е служителите отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазване на околната среда да дадат личния си принос за опазване на природата от замърсяване и да насочат вниманието на обществеността към негативните последици за природата в резултат на изхвърляне на отпадъци, извън определените за това места.

РИОСВ – Благоевград отново призовава жителите на населените места да бъдат отговорни към опазване на околната среда като изхвърлят отпадъците си на предвидените за това места. В случай на установяване на изхвърлени отпадъци, извън определените за това места, апелираме своевременно да се подават сигнали до общинските администрации по местонахождение на замърсяването. Телефони и електронни пощи за подаване на сигнали може да откриете на интернет страниците на съответните общини.