Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Новини

ОТКРИТ УРОК сред природата

1ОТКРИТ УРОК сред природата на тема „Защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“ в България“, посветен на 30 годишнината от създаването на общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“

В навечерието на Световния ден на околната среда, който се отбелязва на 5 юни 2022 г. с ученици от 10-ти клас от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград с ръководители г-жа Христова и г-жа Ридарска, беше отбелязана 30 годишнината от създаването на Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ и Световният ден на околната среда, запознахме се и с природното и културно наследство в района на резерват „Конгура“.

В посетителския център в сградата на дирекцията на природен парк „Беласица“ и посещение в планината Беласица учениците се „запознаха“ с горските екосистеми и обитателите в защитените територии природен парк „Беласица“ и резерват „Конгура“, и в защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Чрез посещението на Яворнишкия водопад учениците се „срещнаха“ с обитателите на кестеновата и чинаровата гора, където допълниха знанията си и научиха много любопитни факти за диворастящите растителни и животински видове благодарение на София Костадинова – Илкова, експерт в дирекцията на парка.

 

2    
3    
4