Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Посещение на студенти в РИОСВ – Благоевград

29 04w

На 29.04.2022 г. студенти към катедра „География, екология и опазване на околната среда“ при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград посетиха РИОСВ – Благоевград.

Пред студентите от експерти в отделните направления е представена дейността и контролните функции на РИОСВ – Благоевград. Бяха осъдени възникналите въпроси, с даване на конкретни примери и обяснения, както и онагледяване на административни актове при извършване на отделните функции на Инспекцията. В резултат на срещата студентите обогатиха знанията си, придобити в хода на обучението по дисциплините „Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите“, „Третиране на твърди отпадъци“, „Екологичен мониторинг“ и „Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите“. Студентите посетиха и Регионална лаборатория – Благоевград.

Срещата приключи с взаимна удовлетвореност и обещание са бъдеща съвместна работа, отчитайки значимостта на връзката между учебния процес и практиката.