Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Новини

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪДИ

От 1 януари 2021 г. воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Причинителите на отпадъци са задължени да подават чрез НИСО данни за количеството, свойствата, произхода на отпадъците и други данни, в съответствие с изискванията на съответните наредби.

Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности с отпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

В изпълнение на Заповед №РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, ИАОС дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез НИСО.

От 01.04.2021 г. подаването на заявления, на документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност ще се извършва само чрез НИСО.
Срокът за предоставяне на годишните отчети чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 30.04.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари и март ще може да се въвежда в НИСО до 30.04.2021 г. Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари и март ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.

За повече информация: отдел „Мониторинг на отпадъците“, тел. 02 940 64 13;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.е.