Съдържание

Посетители

В момента има 363  гости и няма потребители и в сайта

Новини

На 2.04.2020 Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /EASME/, публикува покана за подбор на проектни предложения за 2020 година

lifeBulgariaЕвропейската комисия обяви покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година

 

На 2.04.2020 година Европейската комисия обяви Покана за подбор на проектни предложения по Програма LIFE за 2020 година. Като във връзка със създалата се ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19 са направени следните промени:

Всички крайни срокове за подаване на проектни предложения по отделните подпрограми са удължени с един месец;

На всички заинтересовани кандидати се предоставя възможност за консултации в процеса на подготовка на проектните идеи или проекти със експерти Европейската комисия. Платформата за регистрация ще бъде достъпна непосредствено след публикуване на поканата.

Частните организации не са задължени да публикуват открити покани за разходи над 135 000 евро.

На всички проекти ще бъде разрешено да подкрепят финансово местните инициативи, които могат да допринесат за постигането на целта на проекта. Това ще бъде под формата на безвъзмездни средства, които бенефициентът може да предостави (в определени граници) на трети лица, отговорни за подобни инициативи. По този начин се надяваме също така да улесним достъпа до финансиране от LIFE на много малки местни групи, които нямат капацитет да действат като асоцииран бенефициент в проекта, но биха могли да играят роля за постигане на целите на проекта.

В насоките за кандидатстване е интегриран специален раздел за стартиращите компании. В този раздел приканваме по-големите компании да разгледат проекта си LIFE като потенциален инкубатор за стартиращи фирми. Обикновено стартиращите фирми не се считат за координиращ бенефициент поради ограничения си финансов капацитет. Те обаче биха могли да бъдат ключов играч (собственик на ноу-хау или знания) в партньорство с по-голяма компания. По този начин на новооткритите компании може да бъде даден шанс да премине към цялостно развитие на пазара, а по-голямата компания би получила достъп до знанията, като същевременно ограничи риска благодарение на подкрепата на LIFE.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2020: