Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Световен ден на влажните зони

WWD20 logo E horiz BG„Влажни зони и биологично разнообразие“ е темата на Световния ден на влажните зони през 2020 година

Световният ден на влажните зони през 2020 година акцентира върху биологичното разнообразие.

Макар да покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми, влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие. Много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони - те не могат да оцелеят без тях. Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.
Основните причини за загуба на влажни зони са отводняването и пресушаване за селско стопанство или строителство, замърсяване, прекомерната експлоатация на ресурси във влажните зони (напр. свръх риболов), инвазивните видове и климатичните промени.

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:
• Организиране на събитие за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони;
• Регистриране и споделете на събитие на worldwetlandsday.org;
• Посещение на worldwetlandsday.org за информационни материали;
• Изучаване на типовете влажни зони във нашата.

Всички информационни материали - плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др. са налични на сайта на кампанията https://www.worldwetlandsday.org/
Международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция е приета на 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ почти 50 000 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Към момента Рамсарските места (влажни зони с международно значение) са 2 386, с обща площ 253 771 681 ha