Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Новини

До 31 март - доклади за изпълнение на условията в издадени Разрешителни за заустване на отпадъчни води за 2019 г.

РИОСВ - Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите, че съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от същия закон, в срок до 31 март 2020 г. е необходимо да предоставят на Директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2019 г.

За Ваше улеснение е изготвен примерен формуляр на доклада, който можете да изтеглите ТУК.

Към доклада е необходимо да се приложат копия от протоколи от направени анализи, справки и др., които не са предоставени в РИОСВ - Благоевград през изминалата година.

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл.200, ал.1, т.43 от Закона за водите.