Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград се включва в почистването на 14 септември

DaIzchistimBG logo 2019

Къде чистим ние:
В деня, определен за почистване - 14 септември 2019 г., от 09:30 ч. служители на РИОСВ – Благоевград, Регионална лаборатория към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” към ИАОС и членове на техните семейства, ще чистят терените в непосредствена близост до административната сграда на РИОСВ, на ул. „Свобода“ №1 в областния център. Обект на почистването ще са битови отпадъци и отпадъци от опаковки, които могат да бъдат отстранени ръчно.
Чували и ръкавици за участниците и доброволците, които желаят да се присъединят към инициативата, ще се раздават на 14 септември /събота/ от 09:30 ч., пред сградата на РИОСВ - Благоевград, ул. „Свобода“ №1. Събраните отпадъци ще бъдат натрупани до контейнерите от съществуващата точка за събиране на битови отпадъци, на ул. „Свобода“ №1.

Дежурни телефони в деня за почистване:
На 14 септември, на тел. номер 073/88314035 /от 9 до 14ч./, както и на мобилен 0885 007 507 в РИОСВ, гражданите могат да получат компетентен отговор от експерти по управление на отпадъците на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде депониран, или предоставен за разделно събиране и оползотворяване.

Министерство на околната среда и водите е традиционен участник и основен партньор в организирането и провеждането на националната кампания на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“. За осма поредна година служителите на министерството ще се включат активно в инициативата. Традиционно МОСВ осигурява финансови средства за чували, ръкавици за почистването както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират само на депа отговарящи на нормативните изисквания, в периода 14 и 15 септември, без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще събират и обобщават информацията за събраните отпадъци по време на кампанията.