Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Тече регистрацията за Европейска седмица на мобилността 2019

mobiliПлатформата за регистрация за участие на общините в Европейската седмица на мобилността за 2019 г. е отворена, като регистрацията може да бъде направена чрез официалната интернет страница на кампанията на адрес http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg

Информацията за дейностите в ЕСМ трябва да бъде въведена преди началото на кампанията на 16 септември 2019 г. и може да бъде записана на български език.

Всяка община може да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия – организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.

Градовете, отговорили и на трите критерия, могат да кандидатстват онлайн за Наградата на ЕСМ. Информация за начина на кандидатстване за Наградата предстои да бъде публикувана на интернет страницата на кампанията http://www.mobilityweek.eu/ Крайният срок за подаване на заявленията се очаква да бъде до края на октомври 2019 г.

Хартата на кампанията за 2019 г. е документът, с подписването на който, кметът на съответната община удостоверява, че градът е отговорил на 3-те критерия, и подава заявка за участие в състезанието за голямата награда – град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчив градски транспорт. Същият следва да бъде качен при онлайн кандидатстването за Наградата на ЕСМ.

Наградата на ЕСМ се дава в две категории: за големи общини (с повече от 50 000 жители и за малки общини (с под 50 000 жители). Финалистите за Наградата ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури. Победителите в двете категории печелят 3 минутно рекламно двуезично видео – на английски и на националния им език, с което се популяризират техните постижения, свързани с устойчивата градска мобилност. В допълнение финалистите ще бъдат насърчени чрез популяризирането на техните инициативи и мерки през медийните канали на кампанията.

Помощни материали за организирането на мероприятията на общините участници в кампанията, са публикувани на интернет страницата на ЕСМ на адрес http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2019/ .

Целогодишно в кампанията имат възможност да се включат също и НПО, академични институции, бизнес, училища, публични институции и др., като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя.

В допълнение информираме, че с Наградата за Планове за устойчива градска мобилност (отделна награда в контекста на ЕСМ), Европейската комисия цели да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област за съответната година. 8-та Награда за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP) се фокусира върху безопасно ходене и колоездене, което е пряко свързано с тазгодишната тема на ЕСМ. Поканата за кандидатстване е отворена до 31 октомври 2019. Повече информация на http://www.mobilityweek.eu/sump-award/ .

Фирми, институции и други организации също могат да участват в ЕСМ, чрез инициативи за популяризиране на устойчивата градска мобилност. Техните дейности ще бъдат включени в общия списък на mobilityactions, след регистрация на следния електронен адрес: http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php Инициативите могат да се провеждат по време на ЕСМ или в друг период през годината, в рамките на ден/седмица/месец.
Тазгодишната кампания се провежда на тема „безопасно ходене и колоездене” под мотото „Върви с нас”, като основна цел е да бъде отправено послание за по - добър живот в градската среда чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша и колоездене.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор на ежегодно провеждана кампания ЕСМ се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с устойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и здравословните проблеми.