Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Международен ден на биоразнообразието – 22 май 2019 г.

idb 2019 logosmall„Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“ е темата на Международния ден на биоразнообразието – 22 май 2019 г.

Тазгодишните чествания на Международния ден на биологичното разнообразие, на 22 май 2019 г., се фокусират върху биологичното разнообразие като основа за нашата храна и здраве. Темата на кампанията има за цел да повиши осведомеността, че храненето, системите на хранене и здравето ни зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми. Темата също така отбелязва многообразието, осигурено от природата за човешкото съществуване и благоденствие на Земята, като същевременно допринася за други цели за устойчиво развитие, включително смекчаване на изменението на климата, адаптиране към климатичните промени, възстановяване на екосистемите, по-чиста вода и премахване на глада.

През последните 100 години повече от 90% от сортовете култури са изчезнали от полетата на земеделските производители, загубени са половината от породите на много домашни животни. Във всички 17 основни риболовни зони в света към момента се лови над техните устойчиви граници. Различните местни системи за производство на храни са застрашени, включително свързаните с тях местни, традиционни и местни знания. Този спад води до изчезване на агробиоразнообразието, както и на съществените познания за традиционната медицина и местните храни. Загубата на разнообразни храни е пряко свързана с болести или рискови фактори за здравето, като диабет, затлъстяване и недохранване, и има пряко въздействие върху наличието на традиционни лекарства.

Допълнителна информация за кампанията през 2019 г. може да бъде открита на сайта на Конвенцията за биологичното разнообразие: https://www.cbd.int/idb/2019/about/
На 22 май 1992 г. в Найроби е приет текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. Конвенцията е открита за подписване на 5 юни 1992 г. на Конференцията на Обединените нации за околна среда и развитие (срещата на върха на Земята в Рио) и влиза в сила на 29 декември 1993 г., 90 дни след 30-ата ратификация. Конвенцията за биологичното разнообразие е вдъхновена от нарастващия ангажимент на световната общност за устойчиво развитие. Той представлява драматична стъпка напред в опазването на биологичното разнообразие, устойчивото използване на неговите компоненти и справедливото споделяне на ползите от използването на генетични ресурси.