Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Новини

EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

life2016Днес 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

LogoLifeBulgaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2019:

Подпрограма „Околна среда“:
• традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
• подготвителни проекти;
• интегрирани проекти;
• проекти за техническа помощ.

 

 

Подпрограма „Действия по климата":
• традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата;
• интегрирани проекти;
• проекти за техническа помощ.

Поканата за набиране на проекти е отворена от 4 април 2019 г, като се набират предложения в зависимост от типа проекти, както следва:

Подпрограма/тип проект - Индикативни крайни срокове

Околна среда

  • Традиционни проекти за околната среда и ресурсната ефективност  - 17 юни 2019
  • Традиционни проекти за природата и биоразнообразие - 19 юни 2019
  • Интегрирани проекти - 5 септември 2019
  • Техническа помощ - 8 юни 2019
  • Подготвителни проекти - ще бъде обявен

Изменение на климата

  • Традиционни проекти за смекчаване на изменението на климата - Септември 2019
  • Традиционни проекти за адаптиране към изменението на климата - Септември 2019
  • Традиционни проекти по управление и информация, свързани с климата - Септември 2019
  • Интегрирани проекти - 5 септември 2019
  • Техническа помощ - 8 юни 2019

Допустими бенефициенти:
Проектни предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС:
• Държавни органи,
• Частни организации:
• Търговски (С Изкл. На Ет);
• Нетърговски (вкл. НПО).

Повече информация може да намерите на http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-life 2019/ и https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals