Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Новини

„Влажни зони и климатични промени“ е темата на Световния ден на влажните зони през 2019 г.

WWD19 logo E horiz rvb„Влажни зони и климатични промени“ е темата на Световния ден на влажните зони през 2019 г. Основните послания на Световният ден тази година са:

  • Влажните зони са природно решение
  • Влажните зони са буфер за крайбрежните райони срещу екстремни климатични явления
  • Влажните зони редуцират наводненията и облекчават засушаванията
  • Влажните зони абсорбират и съхраняват въглерод
  • Да опазваме и възстановяваме влажните зони
  • Не сме безсилни срещу климатичните промени;
  • Влажните зони ни помагат да се подготвим, да се справим и да отговорим на въздействията от климатичните промени;

За последните 35 години честота на природните бедствия е нараснала повече от два пъти, като 90 % от тези бедствия са свързани с водата. Предвижданията за бъдеще са за още по-екстремни метеорологични условия. Влажните зони играят значителна роля в стабилизирането на емисиите на парникови газове и смекчаване на последиците от изменението на климата.
Торфищата, мангровите гори и морската трева съхраняват огромни количества въглерод. Торфищата покриват само около 3% от площта на нашата планета, но съхраняват приблизително 30% от целия въглероден двуоксид – два пъти повече от всички световни гори заедно. Влажните зони са най-ефективните „складове“ на въглерод Земята.
От 1970 г. насам, 35% от влажните зони в световен мащаб са загубени. Когато влажните зони се пресушават или изгарят (най-често за земеделие), влажните зони се превръщат от „складове“ на въглерод в източник на въглерод като отделят в атмосферата съхраняваният от тях въглерод в продължение на векове. Емисиите от въглероден двуоксид от пресушени или изгорени торфища се равняват на 10% от годишните емисии на всички видове изкопаеми горива.

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:
• Посетете влажна зона;
• Организирайте събитие, за да информирате за значението на влажните зони;
• Регистрирайте и публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция: www.worldwetlandsday.org, на ниво EVENTS/Add your event;

На 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Обявяването за Рамсарско място не налага специални ограничения при ползването на влажните зони, а напротив, подкрепя риболова и ползване на ресурсите на зоната, в разумни граници, осигуряващо дългосрочното им ползване в бъдеще. Всички влажни зони са включени приоритетно в Националната екологична мрежа.
В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ почти 50 000 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. Към момента Рамсарските места (влажни зони с международно значение) са 2 339, с обща площ 252 054 231 ha

Постерът за Световният ден на влажните зони 2019 е публикуван на
https://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/391690/WWD19_Posters_english_home_PDF.pdf/427f0cf7-b4ce-4a98-f177-47a5829749a0

Формата за оцветяване от деца във връзка с отбелязването на Световният ден на влажните зони е достъпна от
https://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/391686/WWD19_colour_In_engl_Home_PDF.pdf/b1e54d0f-8488-b855-a1d4-7a74f15d5a87