Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Отлагане на задължителното отчитане чрез Националната система за управление на отпадъците (НИСО)

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага с две години. Задължителното водене на отчетността по отпадъците в НИСО ще се извършва от 01.01.2021 г.

Промяната е обнародвана в ДВ бр. 1/2019 г. (извънреден), Параграф 29 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.