Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград и Плувен клуб „Пирин“ заедно в почистване на Природен парк „Рилски манастир“

15 sep    Над 30 деца – състезатели и представители на плувен клуб „Пирин“ – Благоевград ще се включат в почистване на Природен парк „Рилски манастир“, на 03 септември т.г.

Над 30 деца – състезатели и представители на плувен клуб „Пирин“ – Благоевград ще се включат в почистване на Природен парк „Рилски манастир“, на 03 септември т.г.
Инициативата е на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, в партньорство с Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ и Община Рила. Събитието е част от планираните дейности на екоинспекцията в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“.

Усилията на служителите и доброволците от плувния клуб ще бъдат насочени към силно замърсените в момента места за отдих и къмпингуване в Рила планина, по пътя от Рилски манастир към м. „Кирилова поляна“. Отпадъците ще бъдат събирани разделно с цел минимизиране на количествата предназначени за депониране.

Чували и ръкавици за всички участници са осигурени от РИОСВ – Благоевград. Събитието стартира в 09:30ч. сутринта на 03 септември 2018 г. от м. “Бачкова чешма”, землище на Рилски манастир, общ. Рила.

За седма поредна година Министерството на околната среда и водите е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. С цел популяризиране на кампанията и перманентната грижа за околната среда, регионалните структури на МОСВ подготвят допълнителни събития в края на август и първата половина на септември 2018 г.

Подкрепа за националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба, които се раздават чрез изнесените структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Басейновите дирекции и Националните паркове. През 2018 г. МОСВ осигури 40 000 чувала и 80 000 чифта ръкавици. 3590 бона за гориво се изпращат на областните управи за транспортиране на събраните отпадъци до регионалните депа на останали неизвозени отпадъци, събрани от доброволци в рамките на кампанията.

Служители на МОСВ и РИОСВ ще бъдат на местата за почистване, наред с всички граждани, включили се в инициативата и ще координират и подпомагат кампанията на 15 септември. Те ще събират и обобщават информация за събраните отпадъци по време на „Да изчистим България заедно“.