Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Гласуване! ЕК отличава забележителни достижения в управлението и опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“

lifeЦелта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения. По този начин се повишава осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

На 14 март бяха обявени финалните проекти, които подлежат на гласуване от гражданите на ЕС, като между избраните финалисти има и 4 български проекта.

Всеки е поканен да гласува за своя фаворит сред финалистите до 22 април на следния адрес:

http://natura2000award-application.eu/

Екипът на НЗК ви приканва да участвате активно в гласуването, както и да разпространите информацията на територята на всяко регионално звено.

Благодарим Ви предварително за съдействието!

С уважение,

Екипът на Национално звено за контакт - България и Регионално звено за контакт към РИОСВ - Благоевград по програма LIFE