Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Актуално! До 10 март се представят годишните отчети за отпадъци

Годишните отчети за отпадъци се представят до 10 март и само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Изискването е на чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците  (Обн. ДВ, бр. 53/2012г., изм. и доп.) и чл. 23, ал. 1 от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).

Адрес:
Изпълнителна агенция по околна среда,
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136

Срокът за представяне на годишните отчети, за всяка една отчитана година, е 10 март на текущата година, а образците, по който се изготвят и представят те, са съгласно образци от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).