Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград участва в обучение на кметове от Източна Македония във връзка с обмяна на опит за управление на защитените територии

IMG 4398

 

Единадесет кмета от Източния район за планиране в Македония, представители на Министерството на околната среда и физическото планиране, Министерството на земеделието, горите и водната икономика, PE "Македонски суми", както и представители на Центъра за развитие на правата върху интелектуалната собственост от 25 до 27 януари 2018 г. са на посещение в община Благоевград и община Петрич, област Благоевград, с цел обмяна на опит по управлението на защитените територии.

По време на посещението ще бъдат посетени и природните паркове „Беласица“ и „Рилски манастир“.

  

IMG 4405

На събитието на 25 януари 2018 г. в гр. Благоевград експерти на РИОСВ – Благоевград запознаха участниците със законодателната рамка в Р България уреждаща процеса по опазване и съхранение на природата в защитените територии. Представени бяха регламентираните със Закона за защитените територии норми за категоризация на защитените територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване и определените взаимоотношенията между институциите, отговорни за тяхното обявяване и управление. Споделен бе и опита на РИОСВ – Благоевград във връзка с процеса по обявяване на защитени територии.

 

 

 

 


IMG 4391Обучението е организирано от Програмата за опазване на природата в Македония – фаза 2.