Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Новини

БДЗБР и РИОСВ – Благоевград извършиха проверка по сигнал

IMG 01311Представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, РИОСВ – Благоевград, община Петрич и кмета на с. Рибник, извършиха съвместна проверка на по сигнал от медийна публикация за изхвърлени отпадъци в коритото на р. Струма в землището на с. Рибник.

При извършения обход и оглед на място в проверения участък от р. Струма е установено, че в бермата на реката има отпадъци с растителен произход, опаковки и отпадъци от маркучи за капково напояване. В коритото на р. Струма няма наличие на отпадъци. Осигурена е нормална речна проводимост в участъка.
При проверката е извършен обход и оглед и на участък от р. Рибник преминаваща през селото и вливаща се в р. Струма, където също са констатирани локални замърсявания с посочените по-горе отпадъци. Провереният участък р. Рибник също е с нормална речна проводимост.

За констатираните замърсявания РИОСВ – Благоевград е дала предписание на кмета на община Петрич за почистване на участъците.