Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Новини

42-рото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България ще се проведе от 11 до 14 януари

От 11 до 14 януари 2018 г. ще се проведе 42-рото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. Преброяването ще се извърши на територията на цялата страна и едновременно в цяла Европа по методика за мониторинг, включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

На територията на РИОСВ – Благоевград екипи на Фонд за дивата флора и фауна и представители на Ловно-рибарските сдружения в Благоевград, Сандански и Гоце Делчев ще обследват поречията на река Струма и Места, както и прилежащите големи и малки язовири. Експертите проверяват състоянието на влажните зони, заплахите за птиците и техните местообитания. Обект на обследването са главно видовете от разреди: Гмуркачоподобни, Гмурецоподобни, Буревестникоподобни, Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Гъскоподобни, Дъждосвирцоподобни, семействата Жеравови и Дърдавцови. Освен видовете от тези групи, се наблюдават всички видове от други разреди пряко или косвено свързани с влажните зони.
Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна, Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България“, и други.

У нас задължителни за ежегоден мониторинг и контрол са 50 водоема и маршрута, наблюденията на които осигуряват отчитане до 98% от числеността на зимуващите в страната водолюбиви птици. Сред тях са популациите на 8 вида водолюбиви птици застрашени в международен мащаб, многократно повече такива, застрашени в Европа и обявени за защитени от националното законодателство.
В световен мащаб преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда от 1967 г., координира се от Wetlands International и е едно от най-масовите природозащитни събития, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.