Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград активна в „Да изчистим България заедно“

Da izchistim 2017 banerВ деня, определен за почистване - 16 септември 2017 г., от 10:00 ч. общо 20 служители на РИОСВ – Благоевград, Регионална лаборатория към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” към ИАОС, както и членове на техните семейства, ще чистят терените в непосредствена близост до административната сграда на РИОСВ, на ул. „Свобода“ №1 в областния център. Обект на почистването ще бъдат предимно леки битови отпадъци и отпадъци от опаковки, които могат да бъдат отстранени ръчно.

Чували и ръкавици за участниците и доброволците ще се раздават на 16 септември /събота/ от 09:30 ч., пред сградата на РИОСВ - Благоевград, ул. „Свобода“ №1. Събраните отпадъци ще бъдат натрупани до контейнерите от съществуващата точка за събиране на битови отпадъци, на ул. „Свобода“ №1.

Дежурни телефони в деня за почистване:
На 16 септември на Зеления телефон в РИОСВ – 073/88 51 60 /от 9 до 14ч./, както и на мобилен 0878 576 040 гражданите могат да получат компетентен отговор от експерти по управление на отпадъците на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде депониран, или предоставен за разделно събиране и оползотворяване.

Министерство на околната среда и водите е традиционен участник и основен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“. За шеста поредна година ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на министерството ще се включат активно в инициативата. МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв. Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците. В деня на есенното почистване – 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци.