Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Тече регистрацията за Европейската седмица на мобилността 2017

leading mobilityЕвропейска седмица на мобилността 2017 ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.

За участие в инициативата на местните власти могат да направят регистрация до 16 септември 2017 г. на официалния сайт на кампанията на адрес: http://www.mobilityweek.eu/.

Регистрацията е възможна и на български език чрез линка за директен достъп http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg, или чрез българския сайт на кампанията: https://www.mobilityweekbg.com. След приключване на регистрацията, формуляра се одобрява от националния координатор и участието на населеното място-кандидат се публикува в официалната страница на ЕСМ.
Всеки град може да се включи в инициативата чрез организиране на дейности по всички три критерии или по поне един от следните:
1. Организиране на седмица с дейности, отчитащи тазгодишната тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“: събития и игри на открито, беседи и др.
2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града: по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди или автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др.
3. Организиране на Ден без автомобили (за предпочитане на 22 септември): необходимо е да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за най-малко един цял ден (от 1 час преди до 1 час след официалното работно време).
След провеждането на ЕСМ градовете, организирали дейности и по трите критерия ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ. От 22 септември до края на месец октомври „златните“ участници, отговорили и на трите критерия следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаване. Информация за форма̀та на заявлението предстои да бъде публикувана на електронен адрес http://www.mobilityweek.eu/emw-award/ . Десетте града финалисти ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.
Фирми, институции и други организации също могат да участват в ЕСМ, чрез инициативи за популяризиране на устойчивата градска мобилност. Техните дейности ще бъдат включени в общия списък на mobilityactions, след регистрация на следния електронен адрес http://www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions/. Инициативите могат да се провеждат по време на ЕСМ или в друг период през годината, в рамките на ден/седмица/месец.

Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда всяка година от 16 до 22 септември. Тази инициатива насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния, не на последно място представлява една възможност за подобряване на качеството на въздуха, шумовото замърсяване и подобряване на условията на средата.
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор на Кампанията, високо цени ежегодното участие на българските градове/общини, като свидетелство за желанието на местните власти да подобрят качеството на живот на своите съграждани, като ограничат последствията от натоварения трафик, предоставяйки по-добри и екологични възможности за придвижване в градовете.
През 2017 г. ЕСМ е на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година ЕСМ се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се очаква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.