Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Новини

На 1 юни 2017 г. изтича преходният период, предвиден в член 61, параграф 4, втора алинея на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

След тази дата всички опасни смеси, пуснати на пазара, следва да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно изискванията на Регламент CLP.

За повече  информация: Тук