Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

22-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”.

Местоположение: имот с №028028 в местността “Караачлък”, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

23-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на почивен дом, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Кресна – Илинденци”.

Местоположение: имот № 000180, местността “Банището”, землище на с. Ощава,  община Кресна, област Благоевград, защитена зона “Кресна – Илинденци” с код BG 0000366

тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам Програма за управление на отпадъците на територията на община Петрич, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитените зони BG0002098 “Рупите”, BG0001023 “Рупите – Струмешница”, BG0000167 “Беласица” и BG0001028 “Среден Пирин – Алиботуш”.

Местоположение: Програмата обхваща дейностите по управление на отпадъците на територията на община Петрич

тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места.

Местоположение: поземлен имот с №085004 в местността “Аргиров кладенец”, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

18-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на магазини за хранителни стоки и офиси в поземлен имот с идентификатор 17395.171.7 в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.171.7 в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на овцеферма, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”.

Местоположение: имот с №026006 в местността “Караачлък”, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

 

3**.  Планувани обекти за контрол за период  03.05.2010 г. - 07.05.2010 г.

1.      Комплексна проверка на ”ЗПП ” АД , гр. Благоевград

2.      Проверка на “В&М - 07” ЕООД, с. Елешница – общ. Разлог

3.      Проверка на поземлен имот в землище на гр.Благоевград кв.Струмско-по жалба.

4.      Проверка на Цех за преработка на скални материали на “Булмар” ЕООД гр.Благоевград.

5.      Проверка на  «РОК 2005» ООД - с.Дамяница

6.      Проверка на «Пирин мрамор» АД  - гр.Сандански

7.      Проверка по НСМБР -  Мониторинг на Sarcosphera coronaria Парилски дол над с. Парил

 

16-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 16-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам проект: “Развитие на туризма в климатичен курорт “Попови ливади”, чрез пълноценно използване на природните и културни ресурси на региона”, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин-Алиботуш”.

Местоположение: част от имот №010008, землище на с. Делчево и землищата на с. Пирин, община Сандански и с. Добротино, с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Среден Пирин-Алиботуш” с код BG 0001028.

тук може да изтеглите пълния текст на решението