Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №174/2024

Изх. №324(1)/26.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на улица от о.т. 83 до о.т. 79, с. Брежани, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №173/2024

Изх. №323(1)/26.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на улица „Преспа“ от о.т. 152 до о.т. 137, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №172/2024

Изх. №281(1)/26.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27231.21.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Еленово, община Благоевград)“

възложител: М. Р.

Прочети още...

Съобщение №171/2024

Изх. №280(2)/26.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40052.27.79 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград (КККР на с. Крупник, община Симитли)“

възложител: К. В.

Прочети още...

Съобщение №170/2024

Изх. №277(1)/26.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ о.т. 116 до о.т. 114, с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „БГ ЕВРОКОНСУЛТ ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №169/2024

Изх. №322(1)/25.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ о.т. 116 до о.т. 114, с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №168/2024

Изх. №276(1)/25.01.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на покрив на обществена сграда – читалище с идентификатор 22602.501.98.1 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22602.501.98 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград (КККР на с. Долно Драглище), (УПИ I-98, кв. 41 по плана на с. Долно Драглище, община Разлог)“

възложител:ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...