Съдържание

Посетители

В момента има 534  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №457/2023

Изх. №1322(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.217.1.6, находящ се в сграда с идентификатор 04279.613.217.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.613.217 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за снек бар“ в „за магазин за дрехи“

възложител:Д. К., А. Т., С. Д.

Прочети още...

Съобщение №456/2023

Изх. №1321(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на енергия с обща инсталирана мощност до 1 МW върху покриви на сгради с идентификатори 04279.621.17.1, 04279.621.17.2, 04279.621.17.3, 04279.621.17.4, 04279.621.17.5, 04279.621.17.6, 04279.621.17.7, 04279.621.17.8, 04279.621.17.9, 04279.621.17.10, 04729.621.17.12 и 04279.621.17.13, разположени е УПИ II - 8709,8773,8839, 8840,8841,8842, кв. 12 по плана на Промишлена зона - Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.17 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №455/2023

Изх. №1315(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 200 kW върху покриви на сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.619.170 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „НИКО КАР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №454/2023

Изх. №1303(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговско-складова база, магазини, офиси и паркинги в поземлен имот с идентификатор 04279.15.12 в местността „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Б. М.

Прочети още...

Съобщение №453/2023

Изх. №1278(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на покрив на съществуваща масивна жилищна сграда в УПИ II-719, кв. 70 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Ф. К., В. К.

Прочети още...

Съобщение №452/2023

Изх. №1269(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Прокарване на кабел ниско напрежение (НН) за захранване на „Хотелски комплекс“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02676.14.2 в местността „Грамадето“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ЕЛИТ РИЪЛТИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №451/2023

Изх. №1341(1)/29.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, ателиета и допълващо застрояване в поземлен имот с идентификатор 02693.501.616 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Д. И.

Прочети още...