Съдържание

Посетители

В момента има 429  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №667/2015

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА - ТУК

Публикувано на 16.12.2015 г.

инвестиционно предложение предложение „Изграждане на кравеферма в имот № 032012 с площ 2.775 дка, местност „Топавица“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №926/2015

Инвестиционно предложение „Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции“

Прочети още...

Съобщение №925/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 МHz на „Мобилтел“ ЕАД с № BLG 0251 „МАРИКОСТИНОВО ВИВАКОМ“ в имот с номер 048014, местност Високия рид, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №924/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на салати и полуфабрикати в УПИ III-1437 в кв. 19 по регулационния план на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №923/2015

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Рилската света обител - отдели, подотдели 1004 „1“, 1005 „7“, 1006 46“, 1007 „2“, 1012 „6“, 1013 „9“, 1014 „4“, 1015 „3“, 1015 „16“, 1017 41“, 1017 „2“, 1018 „3“, 1019 „2“, 1021 „1“, 1022 „7“, 1023 „1“, 1023 41-1“, 1023 „1-2“, 1023 „1-3“, 1023 „1-4“, 1023 „1-5“, 1024 „8“, 1028 „1“, 1032 „2“, 1033 „1“, 1034 „2“, 1035 „1“, 1044 „3“, 1044 „4“, 1045 „2“, 1045 „2-2“, 1046 „3“, 1047 „3“, 1048 „7“, 1065 „1“, 1066 „1“, 1067 „1“, 1068 „3“, 1069 „2“, 1069 „4“, 1069 „10“, 1069 „11“, 1070 „3“, 1075 „1“, 1075 „2“, 1076 „2“, 1077 „3“, 1088 „1“, 1303 „6“, 1303 „15“, 1304 „1“ и 1304 „8“

Прочети още...

Съобщение №922/2015

Инвестиционно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на основно училище „Никола Вапцаров“, разположено в УПИ II, пл. № 326 от кв. 36 по сега действащия план на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №921/2015

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” - отдели, подотдели 1157 „а“, 1156 „а“, 1156 „б“, 1155 „а“, 1154 „г“, 1154 „д“, 1154 „з“, 1153 „г“, 1153 „д“, 1152 „з“, 1152 „и“, 1159 „в“ и 1159 „г“

Прочети още...