Съдържание

Посетители

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-47-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. К. Т., Р. Г. Ф., Х. К. Ф.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в поземлен имот с идентификатор 53326.500.91 (УПИ ІІ-56, кв. 8 по плана на курорт „Огняновски минерални бани) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Поставяне на преместваем обект – мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56, м. Жингов бряст по одобрени КК и КР на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИА КЪНТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на спортно развлекателен комплекс в поземлен имот с идентификатор 66874.59.174 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КРИСИЯ 2018“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел, апартаментен хотел, СПА, ресторант, снекбар, магазини и офиси в поземлен имот с идентификатор 65334.97.71 в местността „Нишан таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „РОЯЛ ХИЛС РЕЗИДЪНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27231.21.17, местност „Бачиището“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Т. П. и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Производство на продукти използвани в битовата и строителната химия на територията на складова база за гориво-смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада, находяща се в имот с идентификатор 61813.764.20 (УПИХV, кв. 136) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението