Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение МВЕЦ „Тремошница“ на река Санданска Бистрица“ в землище на с. Лиляново, общ. Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-41-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-41-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Винарска изба“ в поземлени имоти № 031033, № 039057 и № 039045 , местност „Кумитска нива“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...