Съдържание

Посетители

В момента има 472  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Катарино Спа Хотелс“ ЕАД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Й. К. Н.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости, ресторант и механа в поземлен имот с идентификатор 11358.200.437, местност „Селото“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вишлене, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„МЕЛНИК 2004“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:П. Т.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на 5 броя вилни сгради и вилна сграда навес барбекю в поземлени имоти с идентификатори 69261.64.17 и 69261.64.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: О. П.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото оборудване“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Й. К. Н

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости, ресторант и механа в поземлен имот с идентификатор 11358.200.437, местност „Селото“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вишлене, община Петрич, област Благоевград