Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ПРОВЕНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на тир паркинг, мотел и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 65334.159.67 и 6334.159.68 в местността „Хано“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Мантар - А“ ООД

Инвестиционно предложение:"Изграждане на къщи за гости и къмпинг в поземлен имот с идентификатор 47189.140.1 в местността "Хано" по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: О. Г.

Инвестиционно предложение:„Изграждане на рибарник в поземлен имот с идентификатор 56410.53.236 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Софаш“ ООД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100 м3 в имот № 013006, местност „Студената вода“ по плана на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д.Т.Б., Т.Х.З., И.Х.Х., М.С. К., К.С.Н., М.С.Ц., Т.Т.Ц., Т.П.Ц., А. П.Ц., Й.С.И., Д.С.Ц., С.С.Ц., С.Т.М

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27231.21.17 в местността „Бачиището“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Д.Т.Б., Т.Х.З., И.Х.Х., М.С. К., К.С.Н., М.С.Ц., Т.Т.Ц., Т.П.Ц., А. П.Ц., Й.С.И., Д.С.Ц., С.С.Ц., С.Т.М.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27231.21.17 в местността „Бачиището“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Г. А.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“