Съдържание

Посетители

В момента има 348  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ШЕРБЕТОВ - М“ ООД

Инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„СИЙНУАЙНС“ АД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в имот с идентификатор 77565.28.14, местност „Суракево“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Люби и дъщери“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 л/дневно и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ ХІІІ-1407 – бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Н.С.К.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на два автосервиза, ТИР паркинг, автокъща и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 69119.35.4 и 69119.34.34 и обща площ 7.307 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„Пиринско слънце“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор 44464.4.7, местност „Гурната“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„НЮ БАНСКО“ ООД

Инвестиционно предложение: “Водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 02676.156.90 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на оползотворими отпадъци в част (1000 кв. м) ат поземлен имот с идентификатор 04279.618.88 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“