Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1021/2018

Изх. №3761(1)/07.11.2018 г.

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника в част от поземлен имот с идентификатор 17395.33.10 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„СТОЙКОВ КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 203724128

Прочети още...

Съобщение №1020/2018

Изх. №3756(1)/07.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 03504.230.81, местност „Гарата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:Р. И. Р.

Прочети още...

Съобщение №1019/2018

Изх. №3751(1)/07.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за шивашки и плетачен цех, разположен на първи етаж в сградата на кметство с. Бараково в УПИ VIII-157 и УПИ X-157 в кв. 96 по плана на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител:„ГОРТЕКСТИЛ“ ЕООД ЕИК 200741528

Прочети още...

Съобщение №1018/2018

Изх. №3742(1)/06.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка на ново технологично оборудване, модернизиране и автоматизиране на съществуващ цех за производство на ПВЦ и алуминиева дограма и стъклопакет, изграден в поземлен имот с идентификатор 00014.168.120 в местността Слатина по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„ФМ ПЛАСТ“ ЕООД ЕИК 200242361

Прочети още...

Съобщение №1017/2018

Изх. №3729(1)/06.11.2018 г.

инвестиционно предложение за „Изменение на инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 56126.7.44 и 56126.7.135 в местността Зиче по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:И. Е. К.

Прочети още...

Съобщение №1016/2018

Изх. №3698(1)/06.11.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2018 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” - отдел, подотдели 1185 „л“ и 1185 „м“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИЛСКИ МАНАСТИР“

Прочети още...

Съобщение №1015/2018

Изх. №3696(1)/06.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.48.43, местност Гладно поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:Г. С. С., А. Г. С., Е. Г. С.

Прочети още...