Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-09-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-09-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за преписка с вх. №3709/24.10.2018 г. за ИП „Водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости в имот с номер 050004 в местността „Бански път“, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ДЕНВЪР 29“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-08-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-08-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Струмяни, подотдели 277/и, ж, землище на с. Каменица и с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: ЮЗДП ТП ДГС „Струмяни“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-07-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-07-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Гулийна баня”, КЕИ №4 и КЕИ №5 в с. Баня, община Разлог за нуждите на Апартаментен хотел „Аквилон“, разположен в УПИ VI-273, УПИ VI-274, кв. 25 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

Възложител: „КАТЕЛ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-06-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-06-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Създаване на 70 дка насаждения от шипки в поземлен имот с идентификатор 40539.94.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Д. И. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-05-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 57830.26.147, местност „Лаго“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ФЕЦ БАРАКОВО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-04-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Укрепване на участък от р. Струма – ляв бряг при км 393+400 от километража на път I-1 „София Кулата“, преди ж.п. спирка „П. Яворов“, землище на гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Областна администрация – област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-03-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости със Спа център и обслужващи сгради в УПИ I, кв. 14 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ДЖУЛИЯНО - ПРОМЕТЕЙ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението