Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №947/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на два броя сгради за отдих и почивка (къщи) в поземлен имот с идентификатор 61813.781.578 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №946/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 20064.1.378 и 20064.1.377 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Доганово, община Белица, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №945/2015

Проектно предложение „Ефективно използване на природните ресурси и устойчиво опазване на околната среда в трансграничния регион Босилово-Гърмен“

Прочети още...

Съобщение №944/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на склад за дървен материал в поземлен имот №034072 в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №943/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 33.126 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пейчинска чука“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №942/2015

Горскостопански програми за ПИ с идентификатори 61813.701.27 и 61813.703.23, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №941/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на приемно - предавателна станция върху съществуваща ж.р.кула и в съществуваща сграда, находящи се в поземлен имот №020007, местност „Въчевица“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград”

Прочети още...