Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-03-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-03-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 26.01.2021 г. Решение №БД-03-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.604.286 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител: Н.С., К.У., С.Р., В.Ш., В.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 01-АПК/2021 г.

за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, склад, търговска и административна част в имот с идентификатор 18366.13.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Е. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-02-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 11.01.2021 г. Решение № БД-02-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 49686.4.55, местност Аскерището-Скалето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител: Н.С.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-01-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 11.01.2021 г. Решение № БД-01-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство и ремонт на мебели, магазин, склад и офиси в част (2000 кв.м.) от поземлен имот с идентификатор 04279.38.49 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложители: И.П.А и Г.П.А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

37-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 37-АПК/2020 г.

Прекратявам административното производство за ИП „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.46.2, местност Падарката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2019“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

36-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 36-АПК/2020 г.

Прекратявам административното производство за разширение на инвестиционно предложение (ИП) за „Магазин за авточасти втора употреба, склад, автосервиз, автомивка, и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.237.14 (образуван от поземлени имоти с идентификатори 56126.237.55 и 56126.237.54) и поземлен имот с идентификатор 56126.237.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“

Възложител: „ХРИС-БУЖ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

35-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 35-АПК/2020 г.

Прекратявам започналото административното производство за ИП „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 00134.6.79 и 00134.6.80, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението