Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "АГМ-Милев“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица в поземлен имот с идентификатор 02600.1.564, местност Туфча по одобрените кадастрална карта и кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. Х.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за сирене, кашкавал и други млечни продукти с капацитет 5 тона преработено мляко дневно в имот с идентификатор 44416.2.219, местност Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Д. Т.

Инвестиционно предложение: “Създаване на капкова система за напояване на насаждения от шипка на площ от 140 дка в поземлени имоти с идентификатори 47189.153.14, 47189.151.1, 47189.151.2 и 47189.152.3 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. Н.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за селскостопанска продукция, селскостопанска механизация и машини в поземлен имот с идентификатор 65108.12.25 в местността Живезлъка/ереджика по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи” в двете зони - зона за културно историческо наследство и зона за социализация на археологическия обект в поземлени имоти с идентификатори 49312.17.9, 49312.17.10, 49312.17.13, 49312.17.22, 49312.17.44 и 49312.17.65 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: „Пешеходен мост с велоалея над рeка Санданска Бистрица за достъп до парк "Св. Врач" и паркоместа в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.5469, 65334.300.3766 и 65334.300.5450 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: И.П, И. З., М. М., Д. Н.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“