Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СКАНДИНАВИАН КОНСУЛТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.155.55, местност Асаница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕВАНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на склада за пакетирани санитарно-хигиенни стоки и хипермаркет в поземлени имоти с идентификатори 56126.18.5 и 56126.18.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б.Р, И.С, П.Н, Н.Б и „УНИК ГОЛД ГРУП“ ООД

Инвестиционно предложение: “Разделяне на поземлен имот с идентификатор 27231.14.7, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград на 17 (седемнадесет) броя нови имота с идентификатори 27231.14.8, 27231.14.9, 27231.14.10, 27231.14.11, 27231.14.12, 27231.14.13, 27231.14.14, 27231.14.15, 272321.14.16, 272321.14.17, 272321.14.18, 272321.14.19, 272321.14.20, 272321.14.21, 272321.14.22, 272321.14.23 и 272321.14.24, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и изграждане на една вилна сграда във всеки от новообразуваните имоти“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КОРОНА ИТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Производство на пелети от отпадъчна дървесина (изрезки, трици, капаци) в съществуващ цех за производство на пелети, находящ се в УПИ ІІ-16423, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: „Пешеходен мост с велоалея над река Санданска Бистрица за достъп до парк "Св. Врач" и паркоместа в поземлени имоти с идентификатори 65334.300.5469, 65334.300.3766 и 65334.300.5450 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за Уведомление  за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К. К.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35 – 40 м в поземлен имот си идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“