Съдържание

Посетители

В момента има 1014  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ХЕРМЕТИКС“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на лепило в поземлен имот с идентификатор 69941.4.332 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струмешница, община Петрич“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„СИЙУАЙНС“ АД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 77565.28.14, местност „Суракево“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ЛОРИ ТРАНС - 2009“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автосервиз, автомивка, офиси и паркинг за товарни автомобили в поземлен имот с идентификатор 65334.107.4, местност „Речичка река“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ГЛОБЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.165, 61813.808.166, 61813.808.167, 61813.808.168, 61813.808.170, 61813.808.171, 61813.808.172, 61813.808.173 61813.808.174, 61813.808.175, 61813.808.176, 61813.808.177, 61813.808.179, 61813.808.180, 61813.808.181, 61813.808.182 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 40539.74.14, местност „Демирево“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: община Петрич

Инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Петрич в поземлени имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ГЛОБЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.165, 61813.808.166, 61813.808.167, 61813.808.168, 61813.808.170, 61813.808.171, 61813.808.172, 61813.808.173 61813.808.174, 61813.808.175, 61813.808.176, 61813.808.177, 61813.808.179, 61813.808.180, 61813.808.181, 61813.808.182 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“