Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: О. И. П.

Инвестиционно предложение:“Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото оборудване“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:С.М.К.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в УПИ II, имот пл. № 341, кв. 8А по плана на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„НЮ БАНСКО“ ООД

Инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 02676.156.90, местност „Страгите“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРАНС ЛОДЖИК ГРУП“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на тир паркинг, автосервиз, бензиностанция, метанстанция, ресторант и офиси в поземлени имоти с идентификатори 52074.17.13 и 52074.17.14 в местността „Песъците“ и 52074.15.7 в местността „Герена“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Р. Г. , Р. П.

Инвестиционно предложение:„Изграждане на ферма за аквакултури в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:О. П.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото оборудване“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:П. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 5 броя вилни сгради и сграда – барбекю в УПИ 064017 и УПИ 064016 в землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“